انعقاد ۲۷۸۸میلیارد تومان قرارداد بین صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان

به گزارش فناوری فرهنگی، دکتر علی وحدت رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی امروز در نشست خبری با ارائه گزارشی یک ساله اظهار کرد: مأموریت اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت از شرکت‌ها در راستای کمک به توسعه فناوری در کشور است.

وی با اشاره به انعقاد قراردادها به واسطه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: طی یک سال اخیر ۶۸۲ فقره به مبلغ ۱۵۵۵ میلیارد تومان قرارداد، منعقد و ۱۴۲۶ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شده است.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه این تسهیلات همواره به شرکت‌های دانش‌بنیانی که از سوی معاونت علمی و فناوری تائید شده‌اند، اختصاص پیدا می‌کند، افزود: در حال حاضر طبق گزارشی که به دست آورده‌ایم، پرداختی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به سال‌های قبل یک و نیم برابر افزایش داشته است.

وحدت با بیان اینکه زمان رسیدگی به طرح‌ها، زیر یک ماه انجام می‌گیرد، گفت: این اتفاق‌ها در طول یک سال اخیر معجزه نبوده بلکه به واسطه بانک‌ها و صندوق‌های پژوهش و فناوری رخ داده است.

وی در خصوص همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با بانک‌ها در راستای تسهیل اقدامات شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: تاکنون دفاتر نوآوری در محل صندوق نوآوری و شکوفایی راه‌اندازی شده؛ یکی از ویژگی‌های این دفاتر این است که طرح‌ها پس از تائید صندوق نوآوری، سریعتر به محل بانک معرفی می‌شوند تا ضمانتنامه‌های خود را دریافت کنند.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به ظرفیت صندوق‌های پژوهش و فناوری افزود: یکی از واسطه‌های صندوق نوآوری و شکوفایی برای ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، صندوق‌های پژوهش و فناوری هستند که توانسته‌اند سرعت دریافت تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان به واسطه صندوق نوآوری و شکوفایی را تسهیل‌تر کنند.

به گفته وحدت، صندوق‌های پژوهش و فناوری و بانک‌ها باعث رشد اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان شده‌اند.

ارائه آمار در خصوص ضمانتنامه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان

وی در خصوص ضمانتنامه‌های بانکی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: تعداد ۳۵۱ فقره ضمانتنامه به مبلغ ۷۲۰ میلیارد تومان طی یک سال اخیر به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا شده است؛ در این مدت زمان ۱۸ برابر کل عملکرد گذشته صندوق نوآوری و شکوفایی، به شرکت‌ها ضمانتنامه اعطا شده است.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: همچنین صدور ضمانتنامه در حال حاضر به کمتر از یک هفته رسیده است.

وصول بیش از ۲۰ میلیارد تومان از مطالبات واخواستی

وحدت در خصوص معوقات اظهار داشت: شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های زنده‌ای هستند که قابل قیاس با سایر بخش‌های تولیدی نیستند. از این رو ممکن است معوقاتی در بازپرداخت داشته باشند.

وی بیان کرد: این معوقات در حال حاضر به ۸ درصد رسیده و در مقایسه با سال‌های قبل کاهش پیدا کرده است.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: طی یک سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد تومان از مطالبات واخواستی وصول شده است. همچنین ۲۳۱ میلیارد تومان برابر با کل عملکرد صندوق قبل بازپرداخت شده است.

تغییر رویکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در مدل سرمایه‌گذاری

وحدت با بیان اینکه طی یک سال اخیر رویکرد مدل سرمایه‌گذاری با شرکت‌های دانش‌بنیان تغییر کرده است، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت سه مدل با شرکت‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری همکاری می‌کند.

وی با بیان اینکه صندوق‌های جسورانه بورسی با سایر صندوق‌های خطرپذیر در حوزه سرمایه‌گذاری با شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری می‌کنند، افزود: ما با شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت «هم‌سرمایه‌گذاری» شریک می‌شویم اما تا قبل از این، این‌گونه نبود.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: از سال گذشته تا پایان آبان امسال بیش از ۸۵ میلیارد تومان در بحث سرمایه‌گذاری با شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری داشته‌ایم.

وحدت تأکید کرد: در مدل سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های دانش‌بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند از یک چهارم سرمایه تا چهار برابر سرمایه در طرح مشارکت کند؛ بدون اینکه مداخله فنی و مدیریتی در شرکت داشته باشد.

انعقاد قراردادهایی حاصل از رویدادهای فناورانه

وی در خصوص توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان در صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: طی ۸ ماه اخیر به صورت میانگین هر دو روز، یک رویداد فناورانه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شده است که این یکی از برنامه‌های توانمندسازی ما به شمار می‌رود.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه تاکنون ۹ رویداد جامع برگزار شده است، افزود: در این راستا شرکت‌های دانش‌بنیان، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف در این رویدادها حضور می‌یابند.

وحدت با اشاره به میزان قراردادهای منعقد شده به واسطه رویدادها گفت: تاکنون ۳۰ درصد از تفاهمنامه‌ها به قرارداد بین شرکت‌ها و سازمان‌های متقاضی منعقد شده است؛ همچنین طبق گزارش‌هایی که از این رویدادها ارائه شده، ۲۷۸۸ میلیارد تومان قرارداد بین صنایع متقاضی و شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد شده است.

وی با بیان اینکه در این رویدادها ۸۰۰ شرکت حضور داشتند، اظهار داشت: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از تسهیلاتی که در اختیار آنها قرار گرفته، برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی بهره ببرند.

امکان حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: تاکنون ۱۳۰۰ شرکت از تسهیلات صندوق برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی بهره برده‌اند. همچنین ۱۷ هیئت تجاری به نمایشگاه‌ها فرستاده شده است.

وحدت تأکید کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی ۸۰ درصد هزینه‌های شرکت‌ها را برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی می‌پردازد.

صندوق نوآوری و شکوفایی هاب تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان

وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی، هاب تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان است، ادامه داد: در مجتمع شکوفایی و نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، ۹ بانک و ۱۷ صندوق پژوهش و فناوری مستقر هستند.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: قرار است شرکت‌های خطرپذیر که عضو بورس هستند در این محل مستقر شوند.

وحدت در خصوص بسته‌های حمایتی ویژه گفت: حمایت از پارک‌های علم و فناوری، حمایت از شتاب‌دهنده‌ها، مراکز و کارخانه‌های نوآوری، حمایت از توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری، حمایت از استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و … از بسته‌های حمایتی ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی محسوب می‌شوند.

وی در خصوص گرنت فناوری اظهار داشت: در حال حاضر ضوابط گرنت فناوری در صندوق نوآوری و شکوفایی در حال تکمیل است.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی بیان کرد: همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی در صدد است از شرکت‌هایی که در حوزه‌های نوظهور مانند علوم شناختی، هوش مصنوعی و … فعالیت می‌کنند، حمایت کند؛ وگرنه کشور از بسیاری از فناوری‌ها عقب می‌افتد.

همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با پارک‌ها

وحدت در خصوص بسته‌های حمایتی همکاری با پارک‌های علمی و فناوری گفت: پارک‌ها، نهادهای قدیمی هستند که با شرکت‌های دانش‌بنیان در ارتباطند. ازاین‌رو ما بخشی از خدمات خود را از طریق پارک‌ها به شرکت‌ها ارائه می‌کنیم؛ این همکاری اکنون در حال توسعه است.

به دنبال خرید ساختمان جدید نبوده‌ایم

وی افزود: ما در یک سال گذشته به دنبال کار کردن بوده‌ایم و به دنبال خریدهای ساختمانی نبودیم.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: از همان سال گذشته که در مجتمع شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر شدیم، فعالیت خود را آغاز کردیم و برخی از شرکت‌ها، صندوق‌های پژوهش‌ و فناوری و بانک‌ها به این صندوق آمده‌اند.

اعطای لیزینگ به خریداران تجهیزات آزمایشگاهی

وحدت با بیان اینکه خریداران تجهیزات آزمایشگاهی در نمایشگاه تجهیزات می‌توانند از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات دریافت کنند، گفت: این تسهیلات لیزینگ با عاملیت صندوق نانو انجام می‌شود.

نقش پررنگ صندوق نوآوری و شکوفایی در نمایشگاه «تستا»

وی خاطرنشان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی امسال نقش پررنگی در نمایشگاه «تستا» دارد و قرار است ۱۰ رویداد را با حضور صنایع مختلف برای شرکت‌های دانش‌بنیان در خصوص ارائه نیازهای صندوق‌های مختلف برگزار کند.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: این نمایشگاه می‌تواند اثربخشی زیادی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فروش آنها داشته باشد.

کمک بلاعوض به شرکت‌های دانش‌بنیان برای اخذ تائیدیه‌ها

وحدت بیان کرد: برای اخذ تائیدیه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان نیز برنامه‌هایی داریم؛ شرکت‌های دانش‌بنیان در این مسیر تا ۸۰ درصد کمک بلاعوض می‌شوند که تائیدیه دریافت کنند. امیدواریم این موضوع باعث ارتقای کیفیت و فروش بیشتر محصولات دانش‌بنیان شود.

وی ادامه داد: اگر شرکتی تائیدیه فنی داشته باشد، می‌تواند با همان تائیدیه، محصولات خود را به فروش برساند.

پیشی گرفتن حوزه فناوری اطلاعات در دریافت تسهیلات

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به دسته‌بندی صنایعی که از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات دریافت کرده‌اند، گفت: ابتدا حوزه فناوری اطلاعات و بعد از آن تجهیزات پزشکی و داروها، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، برق و الکترونیک، فناوری‌های زیستی و شیمیایی از جمله حوزه‌هایی هستند که به ترتیب از صندوق نوآوری و شکوفایی بیشترین تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

وحدت با بیان اینکه معمولاً طرح‌های فناورانه ۲ تا ۵ سال زمان می‌برد که به اتمام برسد، گفت: طی یک سال اخیر با وجود تحریم‌ها، ۷۰ طرح خاتمه‌یافته موفق داشته‌ایم.

به گفته وی، سال آینده موج طرح‌های خاتمه‌یافته را خواهیم داشت.

ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به شرکت‌های دانش‌بنیان

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: یکی دیگر از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات قرض‌الحسنه به شرکت‌ها است. هر نفر ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان می‌تواند دریافت کند؛ یعنی هر شرکت تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان می‌تواند از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کند.

محقق شدن ۲۶۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی

وحدت با اشاره به اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: در سال ۸۹ اعتبارات این صندوق ۳ میلیارد دلار بوده اما به مرور بر اساس ضوابطی، این اعتبارات به ۳۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۶۰۰ میلیارد تومان از سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی محقق شده است، گفت: ۳۵۰ میلیارد تومان این اعتبارات هنوز به صندوق تخصیص نیافته است.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه این پول هنوز در مقایسه با برخی هزینه‌ها ناچیز است، ادامه داد: اختصاص این اعتبارات می‌تواند به واسطه شرکت‌های دانش‌بنیان، اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان را به دنبال داشته باشد.

فعالیت ۱۸ صندوق پژوهش و فناوری

وحدت در خصوص صندوق‌های پژوهش و فناوری گفت: در حال حاضر ۳۸ صندوق پژوهش و فناوری مجوز فعالیت در سراسر کشور را دارند اما زیر  نظر ۲۰ صندوق فعال هستند.

وی با بیان اینکه ۱۸ صندوق پژوهش و فناوری از خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی بهره می‌برند، خاطرنشان کرد: این صندوق‌ها می‌توانند تسهیلاتی را به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در سراسر کشور اعطا کنند؛ در اصل ارائه تسهیلات به صورت غیرمستقیم به استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی محسوب می‌شود.

منبع: مهر

کانال-1-300x74

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد