بیداری علمی در آسیا

به گزارش فناوری فرهنگی، از اهداف ملی هر کشور می تواند رسیدن به پیشتازی در علم و فناوری باشد که با اولویت سرمایه گذاری در تحقق و توسعه محقق می شود. امریکا در دهه های گذشته که ادامه دارد با سرمایه گذاری عظیمی در این بخش و با در نظر گرفتن آن به عنوان اولویت اصلی کشور به پیشتازی در علم و فناوری رسید و این پیشتازی او را به ابر قدرت جهان تبدیل کرد. به تقلید از امریکا کشورهای اروپای غربی و ژاپن با تامین بودجه کافی برای تحقیق و توسعه از قدرت نسبی برخوردار شدند و برای ده ها سال، جهان سه قطبی را در علم و فناوری تشکیل دادند.

شاید بتوان ده سال گذشته را به عنوان “بیداری علمی” در آسیا نام گذاشت که پرچم‌دار آن کشورهای چین و کره جنوبی هستند. در این میان چین تلاش می کند به یک ابر قدرت علمی تبدیل شود و کره جنوبی خود را رقیب بسیاری از کشورهای اروپایی کرده است. امروزه شاهد فعالیت کشورهای جنوب، جنوب شرقی و شرق آسیا هستیم.
رشد سرمایه گذاری چین در تحقیق و توسعه معادل یک سوم رشد جهانی بودجه تحقیق و توسعه و معادل مجموع رشد سرمایه گذاری امریکا و کشورهای اتحادیه اروپا است. در برنامه سوم توسعه ملی کشور میزان بودجه تحقیقات معادل یک و نیم درصد تولید ناخالص ملی تعیین و حدود 0.71 درصد آن محقق شد. در برنامه های بعدی توسعه علی رغم افزایش سهم بودجه تحقیقات از تولید ناخالص ملی این رقم به نیم درصد نیز نرسیده است.
تحقیق و توسعه مهمترین پیشران نوآوری است این نوآوری در قالب تولید کالا، خدمات و فرآیندها می تواند منجر به افزایش رفاه اجتماعی، ارتقای استانداردهای زندگی، تقویت رقابت پذیری ملی و به وجود آمدن دانش، فناوری، کارآفرینی و اشتغال جدید شود. اهداف سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه با رصد پیوسته کارشناسی در ابعاد علم و فناوری در خصوص ورودی ها، خروجی ها، اثر بخشی و دریافت دیدگاه های مردم به طور کامل شفاف می شود. لازمه موفقیت صندوق در انجام ماموریت های خود، کادرسازی، فرهنگ سازی، مدیریت سیستمی، مدیریت خلاق و پویا و به تبع آن توسعه سرمایه های انسانی-اجتماعی، فکری و فیزیکی بوده است. تراز مالی سرمایه های معنوی در جهان حدود 21 میلیارد دلار است و کشوری که بیشترین مالکیت فکری را در جهان دارد توانسته است 40 میلیون شغل ایجاد و 34 درصد تولید ناخالص ملی کشورش را تامین کند.

اصلاح ساختار سازمانی، تهیه و تدوین نظام نظارت ارزیابی، نظام آموزشی، اصلاح و ایجاد جامعیت در سامانه، اتمام و اجرایی کردن برنامه های راهبردی در راستای هدفمندی فعالیت های و افزایش بهره وری است. داشتن نگاه جامع و کلان، دیدن افق های دور و باور به ظرفیت های پنهان سازمانی، زمینه عملکرد وسیع تر و منعطق تری برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی به وجود می آورد و نکته اساسی این که هر سازمانی برای تعالی و توسعه خود باید پایگاه و جایگاه مردمی پیدا کرد و این امر مستلزم ملموس شدن خدمات سازمان برای جامعه است.

منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کانال-1-300x74

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد