بیش از 50هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شد

به گزارش فناوری فرهنگی، تسهیلات پرداخت شده توسط شبکه بانکی کشور برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از خردادماه سال 1396 تا خردادماه سال جاری، به 50084.4 میلیارد ریال رسید.

تسهیلات پرداختی بانک‌های خصوصی23605.5 بوده است.

مؤسسات اعتباری نیز 14825.7 به این شرکت ها پرداخت کردند.

همچنین میزان تسهیلات پرداختی توسط موسسات اعتباری در بازه زمانی یادشده 11653.2 میلیاردریال بوده است.

بر اساس این گزارش، در 3ماهه منتهی به خردادماه 1397، معادل 12785.5 میلیارد ریال تسهیلات به 377 شرکت‌ دانش‌بنیان پرداخت شد که به طور میانگین سهم هر شرکت دانش‌بنیان 33.9 میلیارد ریال تسهیلات بوده است.

بانک‌های ملی و ملت به ترتیب با 2963.3 و 2916.6 میلیاردریال بیش‌ترین مبلغ پرداتی به این شرکت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

مانده کل تسهیلات پرداختی به 1129 شرکت دانش‌بنیان تا پایان خردادماه سال 1397 معادل 62231.3 میلیارد ریال معادل پرداخت میانگین 55.1 میلیارد ریال به هر شرکت است که بیش‌ترین مانده به بانک‌های ملی(12057.4 میلیارد ریال) و صادرات (8544.9 میلیارد ریال) تعلق دارد.

همچنین مانده مطالبات غیرجاری به میزان 10421.3 میلیارد ریال بود که این میزان متعلق به 178 شرکت دانش‌بنیان و معادل 16.7 درصد کل مانده تسهیلات است.

مانده مطالبات غیر جاری شامل 2689.3 ریال سررسید گذشته برای 85 شرکت، 22501 میلیارد ریال معوق برای 41 شرکت و 5481 میلیارد ریال مشکوک‌الوصول است که به 52 شرکت اختصاص دارد.

گفتنی است این تسهیلات با حمایت معاونت علمی و فناوری و در راستای تحقق حمایت از شرکت های دانش بنیان توسط شبکه بانکی کشور پرداخت شده است.

منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کانال-1-300x74

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد