ضوابط «اقامتگاه‌های بومگردی» ابلاغ شد

به گزارش فناوری فرهنگی، در ابلاغیه «علی‌اصغر مونسان» ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و میراث فرهنگی – آمده است: «‌در راستای اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها مصوب  هیات وزیران مورخ ۰۴/ ۰۶/ ۱۳۹۴ و با توجه به اهمیت و ضرورت سامان‌دهی اقامتگاه‌های بومگردی کشور از مصادیق تاسیسات گردشگری مندرج در بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه فوق، ضوابط بهره‌برداری، ‌ارزیابی و درجه‌بندی اقامتگاه‌های بومگردی برای اجرا ابلاغ شد. »

ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ پیش‌تر به ایسنا گفته بود: تهیه این ضوابط که با مشورت تشکل مرتبط با اقامتگاه‌های بومگردی بوده، شش‌ماه زمان صرف کرده است.

به گفته او، این ضوابط در شش بخش مشتمل بر «ساختمان و تاسیسات»، «تجهیزات و ملزومات»، «خدمات به مهمان»، «منابع انسانی و آموزش»، «ایمنی و بهداشت» و «توسعه پایدار و دسترسی» تهیه شده است.

تیموری گفت: با ابلاغ این ضوابط، واحدهای بومگردی بر مبنای چک لیست‌های مربوطه سنجش می‌شوند و براساس نتایج گزارش ارزیابی، درجه واحد مشخص می‌شود.

معاون گردشگری اظهار کرد: این ضوابط با تاکید بر موضوع دسترسی‌پذیری افراد کم توان نظیر کودکان، سالمندان، جانبازان و معلولان، به اصول و معیارهای توسعه پایدار گردشگری نظیر استفاده منابع انرژی جدید، صرفه‌جویی‌ها، مدیریت پسماند و سایر مسائل زیست محیطی، همچنین حفظ و معرفی میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور نیز توجه ویژه دارد.

در ضوابط بهره‌برداری، ارزیابی و درجه‌بندی اقامتگاه‌های بومگردی، این واحدهای اقامتی اینگونه تعریف شده‌اند: «اقامتگاه‌هایی که در محیط طبیعی و بومی با رعایت اصول پایداری زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی  و سازگار با معماری بومی، بافت تاریخی و سیمای طبیعی منطقه، ایجاد، احیا و یا بهره‌بردای شده و ضمن حداکثر تعامل با جوامع محلی و توجه به تنوع اقلیم و طبیعت، زمینه حضور گردشگران را برای تجربه در محیط طبیعی و بومی فراهم می‌کند. »

طبق این ضابطه، اقامتگاه‌های بومگردی به سه درجه ۱، ۲ و ۳ درجه‌بندی می‌شوند. درجه بر مبنای امتیازات مکتسبه در فرایند ارزیابی تخصیص داده می‌شود. به آن دسته از اقامتگاه‌هایی بومگردی که تجهیزات و خدماتی بیش از حد ضوابط لازم برای درجه مصوب ارائه می‌کنند و یا در راستای توسعه پایدار گردشگری اقدامات شاخصی انجام داده‌اند، حسب تشخیص کمیسیون درجه‌بندی می‌توان طبقه ممتاز در همان درجه اعطا کرد.

این ضوابط تاکید می‌کند: حداقل شرایط لازم برای درجه‌بندی یک اقامتگاه بومگردی در یکی از سطوح درجات، دارا بودن سطحی از خدمات و تسهیلات است که باید ضمن سازگاری با معماری بومی و رعایت اصول زیست محیطی، ‌ امکان اقامتی ایمن را برای گردشگران فراهم کند.

به گفته معاون گردشگری، این ضابطه تعیین کننده قیمت خدمات اقامتگاه‌های بومگردی است و از هرج و مرج نرخ‌گذاری جلوگیری خواهد کرد.

جزیئات ضوابط و شاخص‌های درجه‌بندی و ارزیابی اقامتگاه‌های بومگردی در این لینک، قابل دسترس است.

منبع: ایسنا

کانال-1-300x74

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد