مهندس سجادی نیری در نشست خبری رویداد رویازی2

به گزارش فناوری فرهنگی، انیمیشن یا پویانمایی در کشور ما علیرغم سابقه خوب تولید، با نگاهی اقتصادی و فرآیندی علمی-صنعتی و فناورانه تولید نمی شود، البته این نافی تلاش های شرکت هایی که در سالهای اخیر در این عرصه فعالیت می کنند نیست؛ ولیکن این حوزه نیازمند اینست که از لحظه شکل گیری ایده تا پایان تولید و عرضه در بازار یا تجاری سازی، تا مرحله مرچندایز یا بازارپردازی بصورت علمی و مبتنی بر تجربیات موفق دنیا حرکت کند.
ما در ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال ایجاد نگاه علمی و اقتصادی در حوزه انیمیشن و بازیهای جانبی هستیم.
در رویداد رویازی که با همکاری خوب حوزه هنری برگزار می شود ما به دنبال دستیابی به چنین هدفی هستیم.

رویازی 1 منجر به سرمایه گذاری یکی از صندوق های فناوری روی یک تیم مشهدی برای تولید انیمیشن سینمایی شد. در این رویداد که با حضور 8 منتور و فعال عرصه انیمیشن و مرچندایز از روسیه برگزار خواهد شد امیدوارم موفقیتهای بیشتری در عرصه انیمیشن و خلق شخصیت یا کاراکتر بدست آید.

کانال-1-300x74

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد