رقابت 117 استارتاپ در جشنواره فاوا

به گزارش فناوری فرهنگی، مسئول بررسی استارتاپ ها در هفتمین جشنواره فاوا گفت: استارتاپ های شرکت کننده در جشنواره امسال در 5 شاخص، مدل تجاری، مقیاس پذیری و قابلیت گسترش پذیری استارتاپ، نوآوری در ایده یا بومی سازی، تجربه کاربری و وضعیت رقابتی یا نداشتن مشابه داخلی مورد بررسی قرار گرفتند .عطا خلیقی با اعلام اینکه که درمجموع 117 استارتاپ برای شرکت در جشنواره ثبت نام کردند تصریح کرد: شش داور استارتاپ ها را بر اساس شاخص های اعلام شده مورد بررسی قرار دادند و در نهایت چهار استارتاپ به عنوان برنده معرفی می شوند.

عضو کارگروه استارتاپ و دستگاه برتر دولت الکترونیک هفتمین جشنواره فاوا گفت: نخستین بار است که در جشنواره عنوانی به نام استارتاپ های حوزه فناوری در جشنواره تعیین شده است. گفتنی است که شرکت کنندگان از طریق فراخوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فراخوان مرکز کسب و کارهای نوپا برای شرکت در جشنواره دعوت شدند

منبع: رویداد24

کانال-1-300x74

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد