یک بازی ویدئویی برای تبدیل شدن به آنچه که در دست بازیکنان قرار می گیرد مراحل زیاد و مهمی را پشت سر می گذارد. درست است که بیشترین توجه به نسخه نهایی محصول می شود اما این مراحل ساخت بازی هاست که بیشترین اهمیت را دارد.

برای ساخته شدن یک بازی با کیفیت که بتواند مخاطبان را راضی کند مراحلی مانند ایده پردازی اولیه، طراحی شخصیت ها، ایجاد جرکت، دنیای بازی،کدگذاری، آزمایش و سپس عرضه سپری می شود.

داده نمای حاضر در تلاش است تا آشنایی مختصری با مراحل ساخت بازی های ویدئویی ارائه بدهد.

 

bazi003

منبع:راهبردی