داده نمای زیر نشانگر اتفاقاتی است که در هر ۶۰ثانیه در فضای مجازی رخ می دهد. چه تعداد پیام در شبکه های ارتباطی مختلف ردوبدل می شود، چه مقدار فایل صوتی و تصویری در فضای مجازی قرار می گیرد، چه تعداد کاربر به شبکه های مجازی اضافه می شود و …

در هر شصت ثانیه چه اتفاقاتی در فضای مجازی رخ می دهد