برای طعمه نشدن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی باید به پشتوانه سواد رسانه ای با آن ها به تعامل پرداخت.

داده نمای حاضر که در کتاب ۱۵۰هشتگ منتشر شده است به تمامی آنچه که باید در تعامل با شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار دهید تا بهترین استفاده را از این فضا داشته باشید پرداخته است.

عناوین این توصیه ها عبارتند از:

انواع رسانه های اجتماعی را بشناسید و از هر یک متناسب با ویژگی های آن استفاده کنید

امنیت اطلاعات را جدی بگیرید

آداب معاشرت مجازی داشته باشید

در دنیای بی جسمی مراقب سوء تفاهم ها باشید

جای خودتان را روی نردبان تعیین کنید

به هرکسی اعتماد نکنید

در انتخاب گزینه های ایرانی شک نکنید

در ارتباط، انتشار و اشتراک، تقوای رسانه ای را رعایت کنید

مراقب مغالطات رسانه ای باشید

اضافه بار ممنوع

این داده نما در اینجا با کیفیت بالا قابل دریافت است:

132,133