بایگانی نویسنده: بازنشر 1

عدم کنترل فضای مجازی حربه‌ای برای ضربه زدن دشمن به کشور است

امام جمعه بندرانزلی گفت: عدم کنترل فضای مجازی حربه ای برای ضربه زدن دشمن به کشور است؛ مسئولین باید وظیفه شان که ایجاد شبکه ملی اطلاعات است را هرچه زودتر انجام دهند چون علاوه بر اینکه منافع زیادی برای کشور دارد، یک زیرساخت راهبردی برای کشور است و از خروج سرمایه ملی ما جلوگیری می‌کند. ادامه مطلب »