گردشگری

شرط کافی توسعه گردشگری مذهبی فراهم کردن زیرساخت‌های میزبانی است

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ گفت: اگرچه وجود جاذبه‌های مذهبی شرط لازم توسعه قطب‌های گردشگری مذهبی است، اما کافی نبوده و تا زمانی‌که زیرساخت‌های مساعد و مطلوب برای میزبانی گردشگر فراهم نباشد، جاذبه‌ها، هر چه قدر هم منحصربه‌فرد، توانایی عرض اندام ندارند. ادامه مطلب »