گردشگری

رتبه بالای ایران در گردشگری و اهمیت حفظ این جایگاه

مجمع جهانی اقتصاد از میان 136 کشور جهان، ایران را به عنوان امن ترین و کم هزینه ترین مقصد گردشگری جهان انتخاب کرد.حفظ این جایگاه برای کشوری که قصد دارد اقتصاد و ارتباطات بین المللی خود را ترمیم کند، حائز اهمیت فراوانی است. ادامه مطلب »

رتبه بالای ایران در گردشگری و اهمیت حفظ این جایگاه

مجمع جهانی اقتصاد از میان 136 کشور جهان، ایران را به عنوان امن ترین و کم هزینه ترین مقصد گردشگری جهان انتخاب کرد.حفظ این جایگاه برای کشوری که قصد دارد اقتصاد و ارتباطات بین المللی خود را ترمیم کند، حائز اهمیت فراوانی است. ادامه مطلب »