سينما و انيميشن

رابطه‌ی صنعت و سینما قطع شده است؟

حسن نقاشی معتقد است که اگرچه امروز فیلم صنعتی بیشتر به خاطره تبدیل شده است اما جشنواره‌ها و نشست‌های تخصصی باید کاری کنند که صنعتگران بدانند سینما و هنر تا چه حد می‌تواند در شناساندن محصول آن‌ها و رونق تجارتشان تاثیرگذار باشد. ادامه مطلب »