بازی های رایانه ای

دریافت عوارض از بازی های رایانه ای خارجی به نفع بازی سازان ایرانی

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با مصوبه مجلس شورای اسلامی طرحی را آغاز کرده که به واسطه آن تمام عرضه‌کنندگان بازی‏های رایانه‏ای خارجی در ایران باید پروانه انتشار دریافت کنند و نسبت به محتوای بازی ارائه شده، مسئولیت پذیر باشند. البته ویژگی دیگر این طرح آن است که در ازای مالیات پرداخت شده از سوی بازی‌ساز ایرانی، برای واردکننده بازی خارجی نیز ۱۰ درصد عوارض از فروش محصول در نظر گرفته شده است تا این عوارض صرف تقویت بازی سازان داخلی شود. ادامه مطلب »

تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تمایلات بزهکارانه و انحراف کودکان و نوجوانان گیم‌نتی

هدف از پژوهش پیش‌رو این است که تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تمایلات بزهکارانه کودکان و نوجوانان گیم‌نتی و رابطه آن با بزهکاری کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت مورد بررسی قرار گیرد که برای بررسی این رابطه از روش میدانی و توزیع پرسشنامه استفاده‌ شده است. ادامه مطلب »