اسباب بازی

مربی ترویجی بازی و اسباب بازی تربیت می‌شود

توسعه فناوری‌های نرم به عنوان بخشی از راهبرد اصلی قدرت نرم، حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد. ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سعی دارد، فعالیت‌های ترویجی در حوزه بازی و اسباب بازی را با اسناد بالادستی هم‌راستا کند. این ستاد از برگزاری دوره برای مربیان نمایشگاه ترویجی بازی و اسباب بازی، دوره‌های مختلف توجیهی و آموزشی حمایت کرد. ادامه مطلب »