اینترنت عامل کاهنده یا افزاینده بر شکاف دیجیتالی در جوامع مختلف

در دنیایی که هر روز بیش از پیش ارتباط افراد در فضای مجازی شکل می گیرد و فناوری اطلاعات ساختار ها، روال ها و ارائه خدمات در بخش های مختلف را به طورچشمگیری متحول نموده است، بی شک از یک سو شاهد رشد، ارتقاء و تکامل برخی از جوامع هستیم و از سوی دیگر، شاهد نابرابری های بین اللملی در زمینه دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشیم. میزان استفاده‌ جوامع از فن‌آوری اطلاعات و به عبارت دیگر، ضریب نفوذ فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در جوامع فعلی به تشکیل یک طبقه‌بندی منجر شده که پیامد عمده‌ی آن «شکاف دیجیتالی» نام دارد. شکاف دیجیتالی (DIGITAL DIVIDE) به معنای وجود نابرابری در دسترسی و استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی (ICT) بین کشورها و جوامع مختلف است. ادامه مطلب »