شرکت‌های نوآور و خلاق مورد حمایت معاونت علمی قرار می‌گیرند

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت علمی، گفت: یکی از برنامه‌های دور جدید معاونت علمی در فرهنگ سازی و ترویج زیست بوم فناوری حمایت از شرکت‌های نوآور و خلاق در کشور است که برای این کار جلسات تخصصی با شرکت های فعال در این حوزه‌ها برگزار می‌کنیم. ادامه مطلب »

از فناوری نرم که حرف میزنیم، از چه حرف می‌زنیم؟

سیستم‌های دانشی کاربردی و نشأت گرفته از علوم انسانی ـ اجتماعی، که الزاما برون داد ملموس و مادی ندارند اما از حیث قابلیت ایجاد تغییر و تحول در رفتار بشر و خلق ثروت می تواند از اثرگذاری قابل توجهی برخوردار باشند، فناوری های نرم نامیده می‌شود. ادامه مطلب »