بایگانی برچسب : ارتباطات شبکه‌ای

چگونه از شبکه‌های اجتماعی بهره‌برداری کنیم؟

همۀ ما بنابر نقش و موقعیتی که در جامعه داریم، چه به صورت امر شخصی یا جنبۀ شغلی، باید واجد رویکردی حرفه‌ای باشیم. در هر حال، ملزم به تبعیت از ارزش‌ها و هنجارها هستیم و برای حضور و مشارکت در بافت و ساختار اجتماعی از ظرفیت‌ها و امکانات شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم‌. ادامه مطلب »