بایگانی برچسب : اقتصادِ صنایع فرهنگی

پیش به سوی اقتصادِ صنایع فرهنگی

به نظر می رسد توجه، اهمیت بخشی، گفتمان سازی و در نهایت پیاده سازی تولید این صنایع در کشور نه تنها موجبات رشد اقتصادی را فراهم میاورد بلکه در حوزه فرهنگ ملی، تولید داخلی و محتوای ایرانی نیز پیشرفت کرده و دیگر نیازی به استفاده از کالاهای فرهنگی خارجی با هویت غربی، توسط مردم کشور نیست. ادامه مطلب »