بایگانی برچسب : تولید محتوای داخلی

هدفگذاری 10 برابری تولید محتوای داخلی در اینترنت با رویکرد رونق کسب و کار دیجیتالی

معاون وزیر ارتباطات گفت: اگرچه یک درصد از جمعیت جهان در ایران ساکن هستند اما به اندازه یک درصد از اینترنت جهانی سهم نداریم که این موضوع از طریق افزایش تولید محتوای داخلی باید جبران شود. ادامه مطلب »