بایگانی برچسب : شرکت های نوپا

نقش مغفول هنر و علوم انسانی در شرکت های نوپا

این نوشته گزارشی از گفته‌های توصیه‌گونۀ یک کارآفرین هندی به نام «آرپان شاه» است. وی در این گزارش برای موفقیت شرکت های نوپا بر سه محور «طراحی محصول»، «طراحی رفتار و تجربۀ کاربری» و «ارتباطات» تاکید می‌کند. این گزارش درصدد است نقش مغفول دانش‌آموختگان هنر و علوم انسانی در موفقیت شرکت های نوپا را یادآوری کند. ادامه مطلب »