بایگانی برچسب : مدرسه ملی سینمای ایران

نقدی بر نظام آموزشی دانشگاه‌ها در رشته های مربوط به سینما

به گزارش فناوری فرهنگی،در پانزدهمین نشست پژوهشی مدرسه ملی سینمای ایران با عنوان «بررسی تطبیقی آموزش‌های دانشگاهی سینما در ایران و جهان» به این مساله تاکید شد که سیستم آموزشی ایران تابع بازار کار نیست. پانزدهمین نشست پژوهشی مدرسه ملی سینمای ایران با عنوان «بررسی تطبیقی آموزش‌های دانشگاهی سینما در ایران و جهان» عصر روز سه ‌شنبه ۴ آبان ماه ... ادامه مطلب »