بایگانی برچسب : مرکز شتابدهی نوآوری

فراخوان عضویت شتابدهنده‌ها و مراکز نوآوری در مرکز شتابدهی نوآوری

به گزارش فناوری فرهنگی، از جمله مأموریت‌های مرکز، حمایت از ایجاد شتابدهنده‌های نوآوری و فضاهای کاری اشتراکی و همچنین برگزاری رویدادهای کارآفرینی می‌باشد و تلاش دارد ضمن ایجاد بستر مناسب و فراهم آوردن ابزارها و شرایط لازم برای موفقیت شرکت‌های نوپا و استارتاپی، آنها را با انواع مهارت‌های کسب و کار آشنا سازد و فرهنگ کارآفرینی را بین دانشجویان، جوانان و ... ادامه مطلب »