بایگانی برچسب : کات‌اوت

فوت کوزه‌گری در انیمیشن شهرستانی

کات‌اوت یکی از تکنیک‌های قابل استفاده برای تولید سریال‌های انیمیشنی ارزان است و نمونه‌ای مانند «شکرستان» نشان می‌دهد سادگی یک تکنیک، تاثیری در نتیجه ندارد و در صورت استفاده درست و هوشمندانه در جلب نظر مخاطبان موفق است. ادامه مطلب »