بایگانی برچسب : گردشگری روستایی

توسعه روستا با گردشگری چگونه ممکن است؟

رییس دانشکده علوم گردشگری معتقد است: روز جهانی گردشگری فرصتی منحصر به فرد برای بالابردن آگاهی از مشارکت واقعی و بالقوه ذی‌نفعان گردشگری بویژه ساکنان بومی و محلی مناطق روستایی در مشارکت و برنامه‌ریزی توسعه پایدار گردشگری را فراهم می‌آورد. ادامه مطلب »

4 مولفه توسعه پایدار گردشگری روستایی

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که گردشگری روستایی این ظرفیت را در اختیار روستاهاي داراي منابع گردشگري قرار ‌می‌دهد که با استفاده از فرصت پدید آمده، براي آینده توسعه روستای خود مشارکت و برنامه‌ریزی کنند. ادامه مطلب »