بایگانی برچسب : گردشگری پایدار

اصول گردشگری پایدار نیازمند طرح دیپلماسی گردشگری مردم پایه است

دبیر کل مجمع مجالس آسیایی گفت: برای همراه کردن مردم یک منطقه و رعایت اصول گردشگری پایدار باید به طراحی و اجرای دیپلماسی گردشگری مردم پایه نیز توجه شود و در این زمینه پارلمان‌ها می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. ادامه مطلب »