نسخه PDF فصلنامه پاییزی زیست بوم خلاق را ورق بزنید

به گزارش فناوری فرهنگی،نسخه PDF فصلنامه پاییزی زیست بوم خلاق را ورق بزنید

تاثیر کرونا بر اکوسیستم صنایع خلاق
مصاحبه با شرکت های خلاق ایرانی
ویترین معرفی اپلیکیشن های خلاق ایرانی
معرفی کتاب های کارآفرینی و کسب و کار

بررسی سه اشتباه مهم هنگام شروع کسب و کار
تحلیلی از صنعت مد و لباس

: http://ircreative.isti.ir/resource/uploads/UPLD2106867707mag9907.pdf

آرشیو فصلنامه های زیست بوم خلاق:
bit.ly/2Ix4o6Y

کانال-1-300x74

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد