غیبت غمگین “دنیا فنی زاده” را به عروسک ها، کودکان و دوستان کودکان تسلیت عرض می نمایم

به گزارش فناوری فرهنگی، در متن این پیام آمده است : در روزگار سرآسیمگی و بی حوصلگی، جان های مهربانی هستند که مادرانه، به دنیای کودکان می اندیشند و نگران آرزوهایی هستند که در دل کودکان شعله می کشد. تصور دنیای کودکان بی نگاه مهربان و کیمیای بی بدیل آن ها چه تصور غمگینی است.
غیبت غمگین “دنیا فنی زاده” را به عروسک ها، به کودکان و به دوستان کودکان تسلیت عرض می نمایم. او جان مهربان خود را در کالبد عروسک هایی باقی می گذارد که با آن ها زیسته ایم و خواهیم زیست. با همه دل و جان به او بگوییم: خداحافظ دوست مهربان عروسک ها
مرضیه برومند
و همراهان خانه عروسک

منبع:ایران تئا

کانال-1-300x74

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد