هنرمندان دیزنی در سال 2017 چقدر حقوق می گیرند؟

به گزارش فناوری فرهنگی، حقوق متوسط 34 عنوان شغلی مرتبط با انیمیشن در استودیو دیزنی

 

مدیر فنی کاراکتر – ساعتی ($50)

مدیر فنی کاراکتر –سالیانه ($-111k $127k)

هنرمند نورپردازی – ساعتی ($55)

هنرمند نورپردازی – پیمانکار ساعتی ($44)

مهندس ارشد نرم افزار – سالیانه ($132k)

دستیار تولید – ساعتی ($19)

دستیار تولید – سالیانه ($35k)

مدیر فنی – ساعتی ($49)

مدیر فنی –سالیانه ($-130k $141k)

انیماتور CG– ساعتی ($-29 $62)

کارتونیست / انیماتور–سالیانه ($-121k $147k)

کارآموز – ساعتی ($-15 $19)

مدیر ارشد سیستم ها–سالیانه ($-82k $112k)

هماهنگ کننده تولید – ساعتی($-20 $23 )

کارآموز تحقیقات – ساعتی($-34 $40 )

مدیر فناوری–سالیانه ($-157k $182k)

مدیر بخش تولید –سالیانه ($-55k $74k)

مهندس ارشد توسعه نرم افزار–سالیانه ($-149k $164k)

کارآموز مهندس نرم افزار – ساعتی($-38 $42 )

هنرمند قصه گویی – ساعتی($-66 $72 )

کارآموز قصه گویی – ساعتی($-15 $16 )

کارآموز انیمیشن – ماهانه($4k)

دستیار انیمیشن – ساعتی($-35 $37 )

کارآموز مدیر تولید – ساعتی($-16 $18 )

تحلیلگر مالی-سالیانه ($-81k $88k)

سرپرست تولید-سالیانه ($-82k $90k)

کانسپت آرتیست -سالیانه ($-125k $134k)

مدیر-سالیانه ($-117k $128k)

مدل کار 3D-سالیانه ($-116k $126k)

هنرمند Layout -سالیانه ($-121k $132k)

سوپروایزرCG-سالیانه ($-115k $123k)

هنرمند افکت-سالیانه ($-118k $129k)

مدلساز-سالیانه ($-131k $141k)

سرپرست مدیر فنی- ساعتی($-73 $79 )

 

منبع: خانه انیمیشن

کانال-1-300x74

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد