صنایع دستی؛ پتانسیلی که درسالهای اخیردیده شد-بخش دوم

در یادداشت قبلی با همین موضوع از جهاتی اهمیت صنایع دستی بیان شد و چه بسا شرایط کنونی کشور ایجاب کند که بیش از پیش در بحث اقتصاد مقاومتی و رو آوردن به صادرات غیر نفتی پرداخته شود که در همین راستا، صنایع دستی یکی از بهترین راه کارها خواهد بود. ادامه مطلب »

چه کسی مانع از رفع فیلتر «توییتر» در ایران است و چرا؟

هرچه دولت مردان و دیگر مسئولان کشورمان تمایل بیشتری برای حضور در توییتر از خود نشان می‌دهند و توییتر جایگاه قدرتمندتری در جهان و ایران پیدا می‌کند، این سوال پررنگ تر می‌شود که چرا برای بازگشت قدرت ایرانیان در این شبکه منحصر به فرد اجتماعی اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ ادامه مطلب »