بایگانی برچسب : اینستاگرام

آیا برای پست اینستاگرامی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز گرفت؟

با ارائه یک تعریف کلی و گسترده، به عنوان نمونه می‌توان حتی پست‌های اینستاگرامی که حاوی یک ویدیوی آموزشی، یک کلیپ هنری یا تصاویری از یک حادثه در تهران است که توسط یک شهروند تهیه و منتشر شده را می‌توان مصادیق محصول فرهنگی، هنری و رسانه‌ای تلقی کرد. ادامه مطلب »