بایگانی برچسب : زیرساخت‌های فناورانه

داده نما: شهرهایی بر مبنای صفر و یک

شهر هوشمند را ره‌آورد زندگی دیجیتالی می‌دانند. شهری که همه مناسباتش بر مبنای مصادیق دیجیتالی تعریف می‌شود. در این شهرها همه چیز بر مبنای زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات اتفاق می‌افتد. ادامه مطلب »