بایگانی برچسب : ویروس کرونا

تحریک مردم به سفر با وام ۴ درصدی

جلسه شورای معاونان وزارت میراث فرهنگی درحالی برگزار شد که وزیر میراث فرهنگی،سفر را در شیوع کرونا بی تاثیر دانست. مدیرعامل کانون جهانگردی نیز از ارائه وام برای تحریک مردم به سفر خبر داد. ادامه مطلب »