شبکه های اجتماعی

متخصصان سلامت علیه Messenger Kids

روز گذشته حدود 100 متخصص سلامت در نامه‌ای به زاکربرگ، مالک فیس‌بوک، از او خواستند که توسعه‌ی نرم‌افزار Messenger Kids را که برای گروه هدف 6 تا 12 سال در حال طراحی است متوقف کند. ادامه مطلب »

از فناوری اجتماعی فیس بوک بیشتر بدانیم:آیا فیس بوک اختراع جامعه شناسان است؟

شبکه­ های اجتماعی به طور عام و فیس بوک به صورتی خاص، در وهلۀ نخست، توجهات را بع بُعد فناورانۀ خود معطوف می­کنند. این در حالی است که با مرور سازوکارهای ایجاد، تقویت و مدیریت درونی این شبکه­ ها با جنبه­ های نرمی از مداخلۀ ضروری علوم انسانی مواجهیم. ادامه مطلب »