بایگانی برچسب : اینترنت

فضای مجازی؛ فرصت‌ها و تهدیدها

نتایج یک مطالعه نشان داد که فضای مجازی در کنار وجود فرصت‌های بی‌شمار، به دلیل فقدان آموزش مناسب و کافی، تهدیدهایی نیز دارد. بنابراین آموزش فراگیر سواد رسانه‌ای و مدیریت این فضا ضروری است. ادامه مطلب »