سودآورترین صنایع در سال 2015

در زمان سرمایه گذاری در صنایع مختلف( ورود نیروی انسانی به صنعت و یا سرمایه گذاری محض مالی)، توجه به سودآوری آنها یکی از مهمترین فاکتورهایی تعیین کننده در تصمیم گیری نهایی است.
فوربس در تحقیق تازه ای سودآورترین صنابع در سال 2015 را منتشر کرد. در این بررسی 21 حوزه کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته و میزان سود خالص آنها مقایسه شده است.

در نتایج این تحقیق صنایع مرتبط با سلامت و درمان با 21 درصد حاشیه سود خالص به عنوان سودآورترین صنایع سال 2015 معرفی شده اند. پس از آن خدمات مالی و خدمات فناوری با حدود 17 درصد سودآوری خالص در جایگاه بعد قرار دارند.
منبع: فوربس
http://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/09/23/the-most-profitable-industries-in-2015/

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد