سیاست کشور چین در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

کوتاه از جهان

چین

موسسه مرکارتور برای مطالعه چین یک موسسه آلمانی می باشد و رئیس آن سپاستین هیلمن است .این موسسه در حوزه های گوناگون چین به مطالعه و پژوهش می پردازد. به تازگی گزارشی در این موسسه تهیه شده است که در آن به تلاش های چین برای ایجاد ساختارهای بین المللی رقیب با نهادها و سازمان های بین المللی موجود در حوزه های گوناگون پرداخته است.
بخشی از این گزارش در خصوص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد که ذیل آمده است.
ایجاد استانداردهای مستقل
سیاست صنعتی چین به دنبال ایجاد استانداردهای تکنولوژی چینی در سراسر جهان در حوزه های تکنولوژی سطح بالا می باشد.
این استانداردهای ملی در ابتدا به کمپانی های چینی که وابستگی کمی به دریافت پروانه های خارجی دارند اعطا می گردد. بنابراین کمپانی های مهم داخلی مانند هوآوی و شرکت علی بابا در برابر شرکت های خارجی رقابت پذیر می گردند.
علاوه بر آن تفاوت استانداردهای بومی چین در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات زیر ساخت های سایبری حیاتی چین را از تسلط ایالات متحده آمریکا مصون می دارد.
صادرات تکنولوژی با استانداردهای چینی
صادرات تکنولوژی با استانداردهای چینی توسط دولت این کشور ترویج می گردد. به عنوان مثال در آفریقا کمپانی های چینی مهم مانند هو آوی و زد تی ای زیر ساخت های ملی این کشور ها را ایجاد کرده اند و به دنبال تقویت مناسبات با شرکای خویش (قدرت های استبدادی در آفریقا) می باشند.
مقررات گذاری بین المللی در عرصه اینترنت
چین در سازمان های بین المللی مشغول ترویج کنترل دولت بر اینترنت( استانداردهای خویش) می باشد. در سال 2012 تلاش های چین و روسیه در اجلاس آی تی یو جهت گسترش قانون گذاری آی تی یو بر اینترنت موفق بود و این به معنای تضعیف ویسیس می باشدکه در آن بخش های خصوصی و غیر انتفاعی نیز نفوذ دارند.
مطلب تکمیلی را از اینجا بخوانید .

تهیه کننده:حامدی

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد