بایگانی نویسنده: بازنشر 1

نترسید و به گردشگر داخلی فکر کنید!

در دنیای گردشگری لغو تورهای ورودی اگرچه یک اتفاق تلخ برای جوامع میزبان گردشگر است اما یک امر طبیعی در عرصه سیاسی و اقتصادی همه کشورهای دنیاست بنابراین باید راههای خروج از آن را پیدا کرد. ادامه مطلب »