بایگانی نویسنده: بازنشر 1

مجوز فعالیت در اماکن مسکونی شهر تهران

شرکت های دانش بنیان و خلاق

کلیه شرکت های دانش بنیان و خلاق می رساند، با توجه به تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا بر فعالیت های اقتصادی به خصوص کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان، در مراحل نهایی تهیه و تصویب قرار دارد، شهرداران مناطق در حدود متعارف از این کسب و کارها حمایت می نمایند. ادامه مطلب »