پی‌نما

بررسی کارکردهای فضای مجازی در حوزه کمیک و مانگا – دانشگاه هنر

به گزارش فناوری فرهنگی، شروع رویداد چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶ ۱۵:۰۰ پایان رویداد چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶ ۱۷:۰۰ مکان رویدادتهران موضوع رویدادکارآفرینی / آموزش برگزارکننده‌ی رویداد خانه پی‌نمای ایران تماس با برگزارکننده ۰۲۱۶۶۱۶۶۲۱۹ منبع:ایوند   ادامه مطلب »