شبکه های اجتماعی

اجبار قشر سنتی به استفاده از فیلترشکن با فیلترینگ تلگرام

به اعتقاد کارشناسان تولید محتوا، فیلتر زمانی آغاز می‌شود که در رقابت خود را ضعیف می‌دانیم و این درحالی است که با فیلترینگ تلگرام، قشر سنتی هم به استفاده اجباری از فیلترشکن روی آورده و قبح آن شکسته شده است. ادامه مطلب »