شبکه های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی نقشی در خریدهای آنلاین ندارند

این روزها بخش عمده‌ای از کاربران برای خرید مایحتاج روزانه خود از اینترنت کمک می‌گیرند درواقع خرید آنلاین بشدت میان کاربران رواج پیدا کرده است. موضوعی که بسیاری بر این باور بودند با ظهور شبکه‌های اجتماعی مختلف در جهان، روند رو به شتابی خواهد داشت. اما نتایج تحقیقات مؤسسه پژوهشی Salesforce نشان داده که با وجود رشد روزافزون خرید آنلاین و تجارت الکترونیک در جهان، سهم چندانی از این پیشرفت به شبکه‌های اجتماعی مربوط نمی‌شود. ادامه مطلب »