برای نخسـتین بار در شهر تهران؛ رویداد موپک

این برنامه مبتنی بر تسـهیل و رشد اقتصاد ومدیریت همه‌جانبه زندگی شهری می باشدو برای اولین بار در مجتــــمع کوروش مال شمال برگزار می‌شود.جوایز نقدی برگزیدگان رویداد که از دو بخش استارتاپ_ویکند و نمایشگاه تشکیل می‌شود، به ‌ترتیب 🥇15🥈10🥉5 میلیــــــــون تومان در نظر گرفته شده است. ادامه مطلب »