شرکت‌های نوآور و خلاق مورد حمایت معاونت علمی قرار می‌گیرند

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت علمی، گفت: یکی از برنامه‌های دور جدید معاونت علمی در فرهنگ سازی و ترویج زیست بوم فناوری حمایت از شرکت‌های نوآور و خلاق در کشور است که برای این کار جلسات تخصصی با شرکت های فعال در این حوزه‌ها برگزار می‌کنیم. ادامه مطلب »