بایگانی برچسب : صنعت گردشگری

ضرورت تسریع تنوع‌بخشی در صنعت گردشگری کرونازده

در کانون تفکر گردشگری استان یزد عنوان شد: کنشگرهای گردشگری باید راهکارهای موثر در جهت رونق گردشگری کرونازده را جمع‌بندی و گونه‌هایی که صرفه اقتصادی ندارد را به گونه‌ی باصرفه تبدیل کنند تا امکان تسریع تنوع‌بخشی در این صنعت میسر شود. ادامه مطلب »