بایگانی برچسب : گردشگری

بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تا اواخر مهر در مجلس

نایب رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از تشکیل سه کمیته تخصصی برای رسیدگی به این طرح خبر داد و گفت که این طرح حداکثر تا اوایل مهرماه جهت بررسی به صحن علنی ارائه می‌شود. ادامه مطلب »