آیا می دانید 40 درصد از والدین استفاده از فناوری ها را از فرزندانشان می آموزند

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد