برای گسترش گردشگری پزشکی کدام قوانین باید تغییر کند؟

به گزارش فناوری فرهنگی، گردشگری پزشکی از زیرمجموعه های گردشگری سلامت است و در چند دهه گذشته، روند در حال رشدی را در صنعت بهداشت، درمان و گردشگری داشته است.

با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور در بخش سلامت و فرصت‌های روبه‌رشد و رقابت فزاینده بین‌المللی در گردشگری پزشکی، این نوع گردشگری می‌تواند یکی از راهبرهای اصلی در جذب سرمایه‌های خارجی و استقلال از درآمدهای نفتی باشد.

با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهشگران جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان با همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، عوامل و شاخص‌های اثرگذار در حوزه سیاست‌گذاری و قوانین در جهت توسعه گردشگری پزشکی در ایران را بررسی کردند. سیده سمیه حسینی و مسعود تقوایی؛ پژوهشگرانی بودند که در این مطالعه همکاری داشتند.

این مطالعه به صورت کمی و کیفی انجام شد. در ابتدا با جستجوی مقالات مرتبط در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر، مهم‌ترین شاخص‌های سیاست‌گذاری و قوانین توسعه گردشگری پزشکی استخراج شد. پژوهشگران این شاخص‌ها به صورت پرسش‌نامه در اختیار خبرگان حوزه گردشگری پزشکی قرار داده و آن‌ها را نهایی کردند. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، این شاخص‌ها را بر اساس اهمیت و اولویت دسته‌بندی کردند.

بر اساس یافته‌های حاصل از این مطالعه؛ شاخص‌های سیاست‌گذاری و قوانین توسعه گردشگری پزشکی به ترتیب اولویت عبارت‌اند از: قوانین مربوط به بیمه‌های درمانی، قوانین مربوط به خطاهای پزشکی، سیاست‌های تبلیغاتی، قوانین مورد نیاز و جدید، سیاست‌های مدیریتی، سیاست‌های حمایتی، سیاست‌های نظارتی، حفظ حریم خصوصی، تسهیل ورود وخروج و قیمت‌گذاری واحد.

در بررسی این شاخص‌ها مشخص شد که قوانین مربوط به بیمه‌های درمانی از اهمیت زیادی برخوردار هستند و به نظر می‌رسد تدوین و اصلاح قوانین بیمه‌های درمانی برای گردشگران داخلی و تدوین راهبردهای توسعه بیمه تکمیلی و رفع موانع انتقال بیمه بین‌المللی برای گردشگران خارجی از ضروریات شاخص‌های حوزه قوانین و مقررات در کشور باشد.

همچنین بر اساس نتایج این مطالعه؛ وضع قوانین جدید به دلیل نوبودن گردشگری سلامت در کشور (نظیر اعطای مجوز ساخت بیمارستان‌های بین‌المللی در برخی شهرهای فعال در بحث گردشگری سلامت) ضروری است.

طبق یافته‌های پژوهش؛ سیاست‌های تبلیغاتی و مدیریتی در ایران نیز در حوزه گردشگری سلامت ضروری است. برای این منظور طراحی و تدوین استراتژی بازاریابی منسجم و موثر در گردشگری پزشکی نظیر ایجاد نمایشگاه‌های دائمی و تخصصی در حوزه گردشگری سلامت، ارائه بسته‌های متنوع گردشگری سلامت، اتخاذ تدابیری برای حضور فعال مراکز خدمات درمانی در کانال‌های توزیع و فروش بین‌المللی خدمات گردشگری و … بسیار اهمیت دارد.

به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ برای تحقق کلیه ظرفیت‌های مراقبت سلامت و برآئرده ساختن اهداف برنامه چشم‌انداز کشور، نتایج این مطالعه می‌تواند به سیاست‌گذاری و رفع خلا قوانین مورد نیاز کمک کند.

این مطالعه بخشی از طرح پژوهشی با عنوان «آمایش سرزمین و راهبرهای گسترش دهکده سلامت با رویکرد توسعه و گردشگری پزشکی در ایران» است و به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران دانشگاه اصفهان تعلق دارد.

نتایج این پژوهش به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «تدوین و ارزیابی شاخص‌های سیاست‌گذاری و قوانین گردشگری پزشکی در ایران» در مجله اخلاق زیستی منتشر شده است.

منبع: ایسناکانال-1-300x74

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد