تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت کارت کشور افزایش یافته است

به گزارش فناوری فرهنگی، این میزان تراکنش نسبت به شهریور ماه گذشته (ماه قبل از آن) ۳۱ صدم درصد در تعداد و ۶ و ۹۱ صدم درصد افزایش در ارزش ریالی را تجربه کرده‌است.

طبق گزارش اقتصادی شاپرک تراکنش‌های مهرماه ۹۷ نسبت به ماه مشابه سال ۹۶ از نظر تعدادی ۳۶ درصد و از نظر ریالی ۸۳ درصد رشد کرده است. طبق تحلیل شاپرک افزایش بخشی از ارزش ریالی تراکنش‌ها ناشی از تورم در مدت مورد بررسی بوده است. طبق اعلام بانک مرکزی شاخص کل تورم مهرماه در مقایسه با مهرماه گذشته ۳۷ درصد اعلام شده بود.
از جمله سایر عوامل تاثیر گذار بر رشد تعداد و مبلغ تراکنش‌های شاپرک می‌توان به افزایش تعداد ابزارهای پذیریش، دارندگان کارت، کارت و افزایش میل به استفاده از شیوه‌های مختلف پرداخت الکترونیکی  به جای استفاده از پول فیزیکی اشاره کرد.

بر همین اساس ارزش اسمی تراکنش‌های مهرماه ۹۷ نسبت به شهریور ماه ۶.۹۱ درصد افزایش داشت این درحالی‌است که ارزش حقیقی تراکنش‌ها در مهرماه ۹۷ افزایش ۲.۲۳ درصدی را تجربه کرده است. ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم است.

همچنین ارزش اسمی تراکنش‌ها در مهرماه نیز نسبت به ماه گذشته ۸۲.۷۱ درصد رشد کرد رشد ارزش اسمی را می‌توان شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد. رشد حقیقی ارزش تراکنش‌ها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است و ۳۳.۴۶ درصد اعلام شده است.

هر چند میزان تراکنش‌ها رشد داشته است اما گزارش‌های اقتصادی  شاپرک نشان می‌دهد تعداد ابزار شاپرکی در مجموع نسبت به شهریور ماه ۹ صدم درصد کاهش داشته است. شاپرک در این گزارش خود پیش‌بینی کرده که سبب این مقدار کاهش، کاهش ۳۴ صدم درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی است.

ابزارهای پذیرش اینترنتی نیز در مهرماه ۹۷ نسبت به شهریور ماه ۲۹ صدم درصد رشد کرده و تعداد ابزار پذیرش موبایلی در مدت مشابه با افزایش ۱.۱۴ درصد همراه بوده است.

طبق نمودار منتشر شده از سوی شاپرک کارتخوان فروشگاهی با سهم ۸۸.۹۳ درصد بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش به خود اختصاص داده است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیریش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مهرماه ۲۰۶ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش یک واحدی داشته است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش نیز مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی بوده است.

به گزارش شاپرک، در مهر ماه متوسط تعداد تراکنشهای اینترنتی با افزایش یک و پانزده صدم درصدی از ۱۰۰تراکنش در شهریور ماه ۱۳۹۷به ۱۰۱ تراکنش رسیده است. همچنین متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۹۸ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با کاهش ۴واحدی همراه بوده است.

بر اساس گزارش شاپرک، متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با ۲ واحد افزایش نسبت به شهریور ماه ۱۳۹۷به ۲۳۷ عدد در مهر ماه رسیده است.

 

کانال-1-300x74

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد