سند تنظیمی طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌ها و سواحل کشور بررسی شد

به گزارش فناوری فرهنگی، به نقل از روابط عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، زاهد شفیعی، مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری در این نشست ضمن اشاره به اینکه مطالعات طرح ساماندهی گردشگری سواحل و جنگل‌ها با هدف حفظ جایگاه گردشگری پایدار و حفاظت از جنگل‌ها و سواحل بر مبنای مفاد بند ب ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور با مشارکت جامعه دانشگاهی انجام و به پایان رسیده است؛ افزود: چارچوب کلی طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های البرز و زاگرس شمال و غرب کشور و نیز ساماندهی سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران در قالب «چارچوب سیاست‌گذاری، مدیریت و حفاظت از جنگل‌ها و سواحل کشور با رویکرد گردشگری» تهیه و برای سیر مراحل تصویب روز یکشنبه مورخ ۲۰/‏۰۷/‏۹۹‬ با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، مورد بررسی قرار گرفت.

شفیعی با بیان اینکه در این نشست کلیات و مبانی قانونی طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ گفت: پس از ارائه گزارشی کامل از روند تهیه محتوای طرح توسط مشاور مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ضمن همکاری در تهیه و تنظیم متن تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران، نظرات و موارد پیشنهادی خود را در زمینه بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری مناطق ساحلی و جنگل‌ها با رویکرد توسعه گردشگری پایدار ارائه دهند.

مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری، یادآور شد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان متولی صنعت گردشگری که از مهم‌ترین صنایع درآمدزا و جایگزین درآمدهای ناشی از صادرات نفت است؛ به منظور تحقق بخشیدن به رسالت‌های خود در حیطه سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و به استناد بند (ب) ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین فرادستی به منظور سیاست‌گذاری و تدوین الگویی واحد، منسجم، جامع و پایدار جهت ساماندهی گردشگری نواحی ساحلی و جنگل‌های کشور، طرح چارچوب سیاستی، حمایتی و حفاظتی در خصوص جنگل‌ها و سواحل با رویکرد گردشگری را ارائه کرده است و هدف از آن است تا به استناد بند ب ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه، جایگاه گردشگری، ضمن پیشرفت و پیشبرد سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی پیش‌بینی شده در سواحل و جنگل‌ها، حفظ شود و توسعه این بخش در ارتباط و تعامل با سایر ذینفعان و با رویکردی جامع و پایدار و در جهت انتفاع مردم محلی و گردشگران داخلی و بین‌المللی، مد نظر سازمان‌های دولتی و خصوصی ذی‌مدخل و مرتبط قرار گیرد و تا حد زیادی مشخص شود که در راستای حمایت از جایگاه و حقوق گردشگری در بهره‌برداری از سواحل و جنگل‌ها ضمن رعایت اصول توسعه پایدار، چگونه باید عمل کرد و کدام دستگاه‌ها، چه وظایفی را بر عهده دارند. لذا، این طرح با مشخص کردن خطوط سیاستی بر اساس مداخلات اصلی حوزه گردشگری در نواحی ساحلی و جنگل‌ها، به عنوان پایه و مبنای اجرای برنامه‌های گردشگری منطبق با شاخص‌های توسعه پایدار و رویکرد افزایش بهره‌وری تدوین شده است.

منبع: مهرکانال-1-300x74

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد