سهم قاره‌ها از صنایع فرهنگی و خلاق

مطالعه جامع انجام شده توسط ارنست یانگ ، “دوران‌های فرهنگی- نخستین نقشه جهانی فرهنگی و صنایع خلاق” تحلیل و تجزیه 11 بخش از صنایع فرهنگی و خلاق در سراسر آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، آفریقا و خاورمیانه را نشان می‌دهد که گزیده‌ای از آن به شرح زیر می‌باشد:

آسیا-اقیانوسیه

 • 34 درصد درآمد جهانی صنایع خلاق و فرهنگی.
 • 40 درصد اشتغال با بزرگترین پایگاه مصرف کننده و طبقه متوسط به سرعت رو به رشد.
 • پیشتاز در عرصه بازی.
 • در حال رشد سریع در فیلم و کتاب.

اروپا

 • 32 درصد از درآمد جهانی صنایع فرهنگی و خلاق.
 • 25 درصد از مشاغل اقتصاد فرهنگی که ریشه در تاریخ دارد، با پشتیبانی از حمایت عمومی قوی، جمعیت تحصیل کرده زیاد و تعداد بالای سازندگان.

آمریکای شمالی

 • 28 درصد از درآمد جهانی صنایع فرهنگی و خلاق.
 • 15 درصد از مشاغل.
 • نفوذ بین‌المللی قوی و پیشتازی در عرصه فیلم، تلویزیون، و هنرهای نمایشی.

آمریکای لاتین

 • 6 درصد درآمد صنایع فرهنگی و خلاق جهان.
 • 16 درصد اشتغال.
 • تلویزیون‌های آمریکای لاتین سفر در سراسر جهان، رقص و موسیقی را نمایش می‌دهند.

آفریقا و خاورمیانه

 • 3 درصد درآمد جهانی صنایع فرهنگی و خلاق.
 • 8 درصد اشتغال.
 • فرصت‌هایی در زمینه تولید فیلم. تلویزیون، موسیقی. اقتصاد غیر رسمی به عنوان مثال بخش قابل توجهی از عرصه‌های فرهنگی را تشکیل می‌دهد.

منبع: اقتصاد خلاق

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد